Na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 nasi szkoleniowcy, wspólnie z uczestnikami warsztatów, zastanawiali się nad tym, czym jest szczęście. Trzy różne szkolenia poświęcone temu zagadnieniu odbyły się 27 maja 2017 r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Szkolenie 1: Rozum i szczęście

W trakcie szkolenia rozważaliśmy możliwości racjonalnego dążenia do szczęścia. Dokonaliśmy przeglądu poglądów w tym temacie. Ukazano dwa zasadnicze składniki tego, czym jest szczęście: minimalizowanie cierpienia i umiejętność doznawania stanów pozytywnych.

szczęście
Prowadzący: Paweł Kołodziński

Analiza różnorodnych doświadczeń z życia codziennego ukazuje możliwość racjonalnego poszukiwania szczęścia, wbrew stereotypowemu przekonaniu, że rozum w tym przeszkadza. W tym ujęciu szczęście okazuje się raczej umiejętnością życia niż darem losu.

 

szczęście
Uczestniczki szkolenia z prowadzącym

Korzystaliśmy z dorobku myśli klasycznej kładącej nacisk na niezależność od rzeczy i ludzi jako sposób na zmniejszenie potencjalnego cierpienia. Wydaje się to szczególnie ważne współcześnie – w sytuacji presji natłoku relacji międzyludzkich i możliwości konsumpcji. Wskazaliśmy na hierarchiczność  przeżyć pozytywnych oraz wagę właściwego rozpoznania tego, co ważne.

Bibliografia

  1. Epikur, List do Menoikeusa (wydania różne)
  2. Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 2012
  3. Jan Galarowicz, Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1995.
  4. Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski, Etyka. Podręcznik, Gdynia 2013
  5. John Powell,  Jak kochać i być kochanym, Pelplin 1992.

Szkolenie 2: „I żyli długo i szczęśliwie”. Praca z bajką

szczęście
Uczestnicy szkolenia z prowadzącą, Katarzyną Ciarcińską (po prawej)

Każdy człowiek chciałby być szczęśliwy – co to jednak oznacza? Jak odróżniać szczęście od chwilowej satysfakcji? Czy można zbudować szczęście na cudzym nieszczęściu? Podczas warsztatów uczestnicy dyskutowali o tym, jak i po co rozmawiać z dziećmi o szczęściu. Dowiedzieli się, jak uczyć i pokazywać dzieciom, co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem. Materiałem do pracy były bajki i baśnie, które można wykorzystać jako narzędzie wychowawczo-dydaktyczne – zarówno podczas lekcji wychowawczych, jak i podczas zajęć z etyki i filozofii. Bajki nie tylko pomagają nauczycielom wprowadzać młodszego ucznia w świat wartości, ale również poszerzają jego wiedzę i pozwalają odnieść się do posiadanych już doświadczeń. Podczas warsztatów zaprezentowana została metoda pracy z bajką stanowiąca połączenie metody Lipmana (P4C) z elementami biblioterapii.

Szkolenie 3: O sztuce szczęścia – techniki stymulacji myślenia twórczego na lekcji wychowawczej

szczęście
Uczestniczki szkolenia z prowadzącą, Małgorzatą Kacprzykowską (po prawej)

Trzecie szkolenie stanowiło również trzecią część cyklu warsztatów pt. „Kreatywnie myślę, twórczo działam”. Nauczyciele zostali zachęceni do użycia wyobraźni. Zaproponowane ćwiczenia, użyte w pracy z uczniami podczas lekcji wychowawczej, rozwijają wyobraźnię, zachęcają do współdziałania w grupie, stymulują twórcze myślenie, doskonalą umiejętności definiowania szczęścia jako sztuki życia.

szczęście
Uczestniczki szkolenia tworzą plakat

Podczas warsztatu „Hygge – harmonia współdziałania” zostały zaprezentowane metody myślenia dywergencyjnego takie, jak: metoda skojarzenia, porównanie, łączenie, „koło myśli niedokończonych”, przyjmowanie perspektyw, budowanie metafor, plakat, praca w grupach, drama. Wielość przyjmowanych perspektyw pozwoliła uczestnikom warsztatu nie tylko zdefiniować szczęście, jako konsekwencja współdziałania, ale również doświadczyć hygge w twórczym poszukiwaniu znaków szczęścia.

szczęście
Uczestniczki szkolenia reklamują swój produkt

Bibliografia

  1. Nęcka Edward, Psychologia twórczości, Sopot 2016.
  2. Nęcka Edward, Trening twórczości, Gdańsk 2008.
  3. Soderberg Marie Tourell, Hygge. Duńska sztuka szczęścia, Kraków 2016.

[download id=”1221″ template=”O sztuce szczęścia”]

szczęście
Uczestniczki szkolenia podczas odgrywania krótkiego przedstawienia

Dziękujemy za Wasz udział!

Zapraszamy na kolejne szkolenia w nowym roku szkolnym 2017/2018!

Ruszamy od października!

Szczęście – relacja ze szkolenia w ZCDN-ie
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin

Komentarze 2 thoughts on “Szczęście – relacja ze szkolenia w ZCDN-ie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.