W tym dziale znajdują się scenariusze lekcji etyki i filozofii dla szkół ponadpodstawowych.

doświadczenie wartościAutorem scenariuszy jest Paweł Kołodziński – nauczyciel przedmiotów filozofia i etyka. Ukończył studia matematyczne na WSP w Szczecinie, później studia podyplomowe z filozofii. Długoletni metodyk edukacji filozoficznej. Autor (wraz z Jakubem Kapiszewskim) podręcznika do etyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej i opiekun wielu laureatów Olimpiady. Admirator Józefa Tischnera, etyki aksjologicznej i psychologii moralności.

 

Scenariusze lekcji etyki i filozofii dla szkoły ponadpodstawowej – wprowadzenie do filozofii

[download id=”1338″]

kluczowe pojęcia: filozofia, pytania filozoficzne, pytania istotne, pytania naukowe

[download id=”1340″]

kluczowe pojęcia: byt, cechy istotne, cechy drugorzędne, istota, substancja, orzecznik, sens, idea, Platon

[download id=”1342″]

kluczowe pojęcia: doświadczenie naukowe, doświadczenie życiowe, doświadczenie a rozwój, interpretacja i reinterpretacja doświadczenia

[download id=”1344″]

kluczowe pojęcia: aksjologia, doświadczenie zła, zło moralne, zło ontyczne

Scenariusze lekcji etyki i filozofii dla szkoły ponadpodstawowej – etyka

[download id=”1346″]

kluczowe pojęcia: konflikt wewnętrzny, wybór, motywacja, wartość, hierarchia wartości, rozpoznawanie tego, co ważne, zasada przyjemności, zasada rzeczywistości

[download id=”1348″]

kluczowe pojęcia: dylemat etyczny, etyka absolutystyczna, etyka konsekwencjalistyczna, odpowiedzialność moralna

[download id=”1350″]

kluczowe pojęcia: błędne obawy, czwórmian leczniczy, Epikur, lęk a strach, lęk przed bogami, lęk przed cierpieniem, lęk przed śmiercią, racjonalne myślenie, szczęście

 

Stowarzyszenie na Facebooku

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin