W tym dziale znajdują się scenariusze lekcji etyki dla szkoły podstawowej – klas 1-3, klas 4-6 i klas 7-8.

Scenariusze lekcji etyki dla szkoły podstawowej – klasy 1-6

scenariusz lekcji etyki dla szkoły podstawowejAutorką scenariuszy jest Katarzyna Ciarcińska – filozofka, autorka licznych przekładów literackich, nauczycielka etyki oraz działaczka społeczna. Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie w Leuven. Pisze doktorat na temat uprzedmiotowienia kobiecej cielesności w tradycji filozoficznej i współczesnej myśli feministycznej. Współpracuje z Fundacją Czas Dialogu i Stowarzyszeniem Kongres Kobiet. Bierze udział w akcjach takich jak: One Billion Rising i Rejs Kobiet Nawigracje. Przewodnicząca Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego.

 

Scenariusze lekcji etyki – klasy 1-3

Światła drogowe w postępowaniu - TAK, NIE, STOP (1339 pobrań)

kluczowe pojęcia: słuszna decyzja, ocena skutków postępowania

Tacy sami czy inni? (777 pobrań)

kluczowe pojęcia: taki sam, inny, podobny, różnice pomiędzy ludźmi

Co skrywa opakowanie? (755 pobrań)

kluczowe pojęcia: dobro, piękno, pozory, użyteczność, wartość wewnętrzna

Bądź eko (nie tylko) na święta (462 pobrania)

kluczowe pojęcia: ekologia, poszanowanie dla przyrody, recykling, święta, upcykling

Ludzie i zwierzęta (544 pobrania)

kluczowe pojęcia: antropocentryzm, gatunek, prawa zwierząt, zwierzęta

Scenariusze lekcji etyki – klasy 4-6

Szklanka w połowie pełna, szklanka w połowie pusta - pesymizm i optymizm (833 pobrania)

kluczowe pojęcia: optymizm, pesymizm

Starość i śmierć w różnych kulturach świata (498 pobrań)

kluczowe pojęcia: przemijanie, szacunek dla przodków, starość, śmierć

Rodzaje wartości (561 pobrań)

kluczowe pojęcia: aksjologia, hierarchia wartości, Max Scheler, wartość

Co to znaczy być patriotą? (505 pobrań)

kluczowe pojęcia: patriota, patriotyzm, ojczyzna

Czym zajmuje się filozofia? (458 pobrań)

kluczowe pojęcia: dziedziny filozofii, filozofia

 

Scenariusze lekcji filozofii i etyki dla szkoły podstawowej – klasy 7-8

scenariusze lekcji dla gimnazjum

Autorką scenariuszy jest Małgorzata Kacprzykowska – mgr filozofii UMK i mgr filologii polskiej US, od 15 lat uczy filozofii i etyki w gimnazjum, autorka programów nauczania, m. in. „Edukacja filozoficzna. Program nauczania filozofii w klasie III gimnazjum”, „Edukacja etyczna. Program nauczania etyki w gimnazjum”, „Zosia w krainie myśli. Zabawy filozoficzne dla sześciolatków”, sekretarz Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego, entuzjastka i propagatorka metod nauczania Destination Imagination.

 

Scenariusze lekcji filozofii – wprowadzenie do filozofii

Filozofia to... Próba definicji terminu (198 pobrań)

kluczowe pojęcia: filozof, filozofia, filozofowanie

Aforyzm - miniatura filozoficzna (144 pobrania)

kluczowe pojęcia: aforyzm

Dlaczego Grecy stworzyli filozofię? (135 pobrań)

kluczowe pojęcia: przednaukowy obraz świata, naukowy obraz świata, kultura śródziemnomorska

Dlaczego zadajemy pytania? (158 pobrań)

kluczowe pojęcia: filozofowie przyrody, metafizyka, epistemologia, logika, etyka, estetyka

Scenariusze lekcji filozofii – ontologia

Czy elfy istnieją realnie? (145 pobrań)

kluczowe pojęcia: Arystoteles, byt realny, byt nierealny, „dziesięć kategorii rzeczy”

Co powoduje skutek? (113 pobrań)

kluczowe pojęcia: Arystoteles, przyczyna, skutek.

Skąd bierze się zło? (170 pobrań)

kluczowe pojęcia: św. Augustyn, zło moralne, zło naturalne, teodycea.

Czy miłość jest idealna? (126 pobrań)

kluczowe pojęcia: amor, amicitia, caritas, miłość, Platon

W jaskini rzeczy - trening twórczego myślenia (148 pobrań)

kluczowe pojęcia: wyobraźnia, techniki stymulacji myślenia twórczego, jaskinia Platona

Scenariusze lekcji etyki dla szkoły podstawowej – klasy 7-8

Czym jest etyka? (250 pobrań)

kluczowe pojęcia: etyka, etyk, myślenie etyczne, problemy etyczne

W poszukiwaniu kryteriów moralnych (221 pobrań)

kluczowe pojęcia: emotywizm, intuicjonizm, moralność, zasada moralna Kanta, zasada użyteczności, zasada zgodności z naturą

Dlaczego powinienem być moralny? (217 pobrań)

kluczowe pojęcia: moralność, moralny, odpowiedzialność moralna, reguły moralne

Kogo i dlaczego naśladujemy? (258 pobrań)

kluczowe pojęcia: naśladownictwo, wzór osobowy

W poszukiwaniu praw dziecka – fragmenty Folwarku zwierzęcego George’a Orwella (148 pobrań)

kluczowe pojęcia: Światowa Konwencja Praw Dziecka, prawa dziecka

Prawa zwierząt (129 pobrań)

kluczowe pojęcia: postawa absolutnego przyzwolenia, postawa pragmatyczna, prawa zwierząt

Gaja - życie bez ludzi (130 pobrań)

kluczowe pojęcia: Gaja, ekologia, ekohumanizm

Stereotyp kobiety w środkach masowego przekazu (133 pobrania)

kluczowe pojęcia: stereotyp, typowy wizerunek kobiety, środki masowego przekazu

Archetyp kobiety i mężczyzny (132 pobrania)

kluczowe pojęcia: archetyp, archetyp kobiety, archetyp mężczyzny

Udane negocjacje z rodzicami – techniki stymulacji twórczego rozwiązywania problemów (206 pobrań)

kluczowe pojęcia: kreatywność, rozwiązywanie problemów, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

O sztuce szczęścia. Hygge – harmonia współdziałania (198 pobrań)

kluczowe pojęcia: hygge, kreatywność, szczęście, techniki stymulacji twórczego myślenia

Nowe środki konsumpcji jako spektakl implozji (41 pobrań)

kluczowe pojęcia: konsumpcjonizm, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

Stowarzyszenie na Facebooku

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin