W tym dziale znajdują się scenariusze lekcji etyki dla klas 1-6 szkoły podstawowej. Zapraszamy do korzystania i rozpowszechniania. Autorką scenariuszy jest Katarzyna Ciarcińska.

Scenariusze lekcji etyki – klasy 1-3

[download id=”1314″]

kluczowe pojęcia: słuszna decyzja, ocena skutków postępowania

[download id=”1316″]

kluczowe pojęcia: taki sam, inny, podobny, różnice pomiędzy ludźmi

[download id=”1318″]

kluczowe pojęcia: dobro, piękno, pozory, użyteczność, wartość wewnętrzna

[download id=”1320″]

kluczowe pojęcia: ekologia, poszanowanie dla przyrody, recykling, święta, upcykling

[download id=”1322″]

kluczowe pojęcia: antropocentryzm, gatunek, prawa zwierząt, zwierzęta

Scenariusze lekcji etyki – klasy 4-6

[download id=”1325″]

kluczowe pojęcia: optymizm, pesymizm

[download id=”1328″]

kluczowe pojęcia: przemijanie, szacunek dla przodków, starość, śmierć

[download id=”1330″]

kluczowe pojęcia: aksjologia, hierarchia wartości, Max Scheler, wartość

[download id=”1332″]

kluczowe pojęcia: patriota, patriotyzm, ojczyzna

[download id=”1334″]

kluczowe pojęcia: dziedziny filozofii, filozofia

scenariusz lekcji etyki dla szkoły podstawowejAutorką scenariuszy jest Katarzyna Ciarcińska – filozofka, autorka licznych przekładów literackich, nauczycielka etyki oraz działaczka społeczna. Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie w Leuven. Pisze doktorat na temat uprzedmiotowienia kobiecej cielesności w tradycji filozoficznej i współczesnej myśli feministycznej. Współpracuje z Fundacją Czas Dialogu i Stowarzyszeniem Kongres Kobiet. Bierze udział w akcjach takich jak: One Billion Rising i Rejs Kobiet Nawigracje. Przewodnicząca Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin