Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu generhum.pl. Dotyczy osób, które zapisały się na świadczenie im usługi newsletter.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej” z siedzibą w Szczecinie, 70-123, ul. Dunikowskiego 1. Podanie danych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane osobowe (t.j. imię i nazwisko, adres e-mail) są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu przesyłania informacji o naszej działalności (newsletter).
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy o świadczenia usługi (t.j. art. 6 lit. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”).
  4. Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów posiadających do tego odpowiednią podstawę prawną.
  5. Państwa dane będą wykorzystywane przez nas do czasu rozwiązania umowy lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Każdej osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia z naszej bazy, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba, której dotyczą dane ma również prawo wniesienia sprzeciwu. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo otrzymywać naszego newslettera. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail generhum.szczecin@gmail.com. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie do przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Państwu w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres generhum.szczecin@gmail.com.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin