W tym dziale znajdują się scenariusze lekcji etyki i filozofii dla klas 7-8 szkoły podstawowej. Zapraszamy do korzystania i rozpowszechniania. Autorką scenariuszy jest Małgorzata Kacprzykowska.

Scenariusze lekcji etyki dla szkoły podstawowej – klasy 7-8

[download id=”1621″]

kluczowe pojęcia: uważność, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

[download id=”1482″]

kluczowe pojęcia: gra, zabawa, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

[download id=”1448″]

kluczowe pojęcia: konsumpcjonizm, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

[download id=”1300″]

kluczowe pojęcia: hygge, kreatywność, szczęście, techniki stymulacji twórczego myślenia

[download id=”1298″]

kluczowe pojęcia: kreatywność, rozwiązywanie problemów, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

[download id=”1279″]

kluczowe pojęcia: etyka, etyk, myślenie etyczne, problemy etyczne

[download id=”1281″]

kluczowe pojęcia: emotywizm, intuicjonizm, moralność, zasada moralna Kanta, zasada użyteczności, zasada zgodności z naturą

[download id=”1283″]

kluczowe pojęcia: moralność, moralny, odpowiedzialność moralna, reguły moralne

[download id=”1285″]

kluczowe pojęcia: naśladownictwo, wzór osobowy

[download id=”1287″]

kluczowe pojęcia: Światowa Konwencja Praw Dziecka, prawa dziecka

[download id=”1289″]

kluczowe pojęcia: postawa absolutnego przyzwolenia, postawa pragmatyczna, prawa zwierząt

[download id=”1291″]

kluczowe pojęcia: Gaja, ekologia, ekohumanizm

[download id=”1293″]

kluczowe pojęcia: stereotyp, typowy wizerunek kobiety, środki masowego przekazu

[download id=”1295″]

kluczowe pojęcia: archetyp, archetyp kobiety, archetyp mężczyzny

Scenariusze lekcji filozofii – wprowadzenie do filozofii

[download id=”1252″]

kluczowe pojęcia: filozof, filozofia, filozofowanie

[download id=”1256″]

kluczowe pojęcia: aforyzm

[download id=”1259″]

kluczowe pojęcia: przednaukowy obraz świata, naukowy obraz świata, kultura śródziemnomorska

[download id=”1261″]

kluczowe pojęcia: filozofowie przyrody, metafizyka, epistemologia, logika, etyka, estetyka

Scenariusze lekcji filozofii – ontologia

[download id=”1265″]

kluczowe pojęcia: Arystoteles, byt realny, byt nierealny, „dziesięć kategorii rzeczy”

[download id=”1267″]

kluczowe pojęcia: Arystoteles, przyczyna, skutek.

[download id=”1270″]

kluczowe pojęcia: św. Augustyn, zło moralne, zło naturalne, teodycea.

[download id=”1272″]

kluczowe pojęcia: amor, amicitia, caritas, miłość, Platon

[download id=”1274″]

kluczowe pojęcia: wyobraźnia, techniki stymulacji myślenia twórczego, jaskinia Platona

scenariusze lekcji dla gimnazjumAutorką scenariuszy jest Małgorzata Kacprzykowska – mgr filozofii UMK i mgr filologii polskiej US, od 15 lat uczy filozofii i etyki w gimnazjum, autorka programów nauczania, m. in. „Edukacja filozoficzna. Program nauczania filozofii w klasie III gimnazjum”, „Edukacja etyczna. Program nauczania etyki w gimnazjum”, „Zosia w krainie myśli. Zabawy filozoficzne dla sześciolatków”, sekretarz Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego, entuzjastka i propagatorka metod nauczania Destination Imagination.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin