W tym dziale znajdują się scenariusze lekcji etyki i filozofii dla klas 7-8 szkoły podstawowej. Zapraszamy do korzystania i rozpowszechniania. Autorką scenariuszy jest Małgorzata Kacprzykowska.

Scenariusze lekcji etyki dla szkoły podstawowej – klasy 7-8

Kreatywnie myślę, twórczo działam. Uważność na miłość (2194 pobrania)

kluczowe pojęcia: uważność, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

Efemeryczne róże - gra edukacyjna na motywach „Małego Księcia” (1739 pobrań)

kluczowe pojęcia: gra, zabawa, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

Nowe środki konsumpcji jako spektakl implozji (1218 pobrań)

kluczowe pojęcia: konsumpcjonizm, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

O sztuce szczęścia. Hygge – harmonia współdziałania (1861 pobrań)

kluczowe pojęcia: hygge, kreatywność, szczęście, techniki stymulacji twórczego myślenia

Udane negocjacje z rodzicami – techniki stymulacji twórczego rozwiązywania problemów (2006 pobrań)

kluczowe pojęcia: kreatywność, rozwiązywanie problemów, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

Czym jest etyka? (2472 pobrania)

kluczowe pojęcia: etyka, etyk, myślenie etyczne, problemy etyczne

W poszukiwaniu kryteriów moralnych (1924 pobrania)

kluczowe pojęcia: emotywizm, intuicjonizm, moralność, zasada moralna Kanta, zasada użyteczności, zasada zgodności z naturą

Dlaczego powinienem być moralny? (2360 pobrań)

kluczowe pojęcia: moralność, moralny, odpowiedzialność moralna, reguły moralne

Kogo i dlaczego naśladujemy? (2614 pobrań)

kluczowe pojęcia: naśladownictwo, wzór osobowy

W poszukiwaniu praw dziecka – fragmenty Folwarku zwierzęcego George’a Orwella (1410 pobrań)

kluczowe pojęcia: Światowa Konwencja Praw Dziecka, prawa dziecka

Prawa zwierząt (1333 pobrania)

kluczowe pojęcia: postawa absolutnego przyzwolenia, postawa pragmatyczna, prawa zwierząt

Gaja - życie bez ludzi (1418 pobrań)

kluczowe pojęcia: Gaja, ekologia, ekohumanizm

Stereotyp kobiety w środkach masowego przekazu (1338 pobrań)

kluczowe pojęcia: stereotyp, typowy wizerunek kobiety, środki masowego przekazu

Archetyp kobiety i mężczyzny (1335 pobrań)

kluczowe pojęcia: archetyp, archetyp kobiety, archetyp mężczyzny

Scenariusze lekcji filozofii – wprowadzenie do filozofii

Filozofia to... Próba definicji terminu (1282 pobrania)

kluczowe pojęcia: filozof, filozofia, filozofowanie

Aforyzm - miniatura filozoficzna (974 pobrania)

kluczowe pojęcia: aforyzm

Dlaczego Grecy stworzyli filozofię? (1014 pobrań)

kluczowe pojęcia: przednaukowy obraz świata, naukowy obraz świata, kultura śródziemnomorska

Dlaczego zadajemy pytania? (1250 pobrań)

kluczowe pojęcia: filozofowie przyrody, metafizyka, epistemologia, logika, etyka, estetyka

Scenariusze lekcji filozofii – ontologia

Czy elfy istnieją realnie? (1140 pobrań)

kluczowe pojęcia: Arystoteles, byt realny, byt nierealny, „dziesięć kategorii rzeczy”

Co powoduje skutek? (932 pobrania)

kluczowe pojęcia: Arystoteles, przyczyna, skutek.

Skąd bierze się zło? (1539 pobrań)

kluczowe pojęcia: św. Augustyn, zło moralne, zło naturalne, teodycea.

Czy miłość jest idealna? (1164 pobrania)

kluczowe pojęcia: amor, amicitia, caritas, miłość, Platon

W jaskini rzeczy - trening twórczego myślenia (1216 pobrań)

kluczowe pojęcia: wyobraźnia, techniki stymulacji myślenia twórczego, jaskinia Platona

scenariusze lekcji dla gimnazjumAutorką scenariuszy jest Małgorzata Kacprzykowska – mgr filozofii UMK i mgr filologii polskiej US, od 15 lat uczy filozofii i etyki w gimnazjum, autorka programów nauczania, m. in. „Edukacja filozoficzna. Program nauczania filozofii w klasie III gimnazjum”, „Edukacja etyczna. Program nauczania etyki w gimnazjum”, „Zosia w krainie myśli. Zabawy filozoficzne dla sześciolatków”, sekretarz Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego, entuzjastka i propagatorka metod nauczania Destination Imagination.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin