Redakcja portalu Generator Myśli Humanistycznej generhum.pl (aktualny skład):

Katarzyna Ciarcińska – filozofka, autorka licznych przekładów literackich, nauczycielka etyki oraz działaczka społeczna. Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie w Leuven. Pisze doktorat na temat uprzedmiotowienia kobiecej cielesności w tradycji filozoficznej i współczesnej myśli feministycznej. Współpracuje z Fundacją Czas Dialogu i Stowarzyszeniem Kongres Kobiet. Bierze udział w akcjach takich jak: One Billion Rising i Rejs Kobiet Nawigracje. Przewodnicząca Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego.

Milena Jakubiak – doktor nauk humanistycznych, filozofka, anglistka. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie z filologii angielskiej oraz studia magisterskie i doktoranckie z filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Jej praca doktorska dotyczyła sensowności pojęcia Boga w filozofii Davida Hume’a.

Małgorzata Kacprzykowska – mgr filozofii UMK i mgr filologii polskiej US, od 15 lat uczy filozofii i etyki w gimnazjum, autorka programów nauczania, m. in. Edukacja filozoficzna. Program nauczania filozofii w klasie III gimnazjum, Edukacja etyczna, Program nauczania etyki w gimnazjum, Zosia w krainie myśli. Zabawy filozoficzne dla sześciolatków, sekretarz Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego, entuzjastka i propagatorka metod nauczania Destination Imagination.

Paweł Kołodziński – nauczyciel przedmiotów filozofia i etyka. Ukończył studia matematyczne na WSP w Szczecinie, później studia podyplomowe z filozofii. Długoletni metodyk edukacji filozoficznej. Autor (wraz z Jakubem Kapiszewskim) podręcznika do etyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej i opiekun wielu laureatów Olimpiady. Admirator Józefa Tischnera, etyki aksjologicznej i psychologii moralności.

Artur Kosecki – słuchacz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku filozofia. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku filozofia. Interesuje się ontologią, filozofią umysłu oraz kognitywistyką. Obecnie zajmuje się metodą parafrazy.

Marek Pawłowski – doktor nauk humanistycznych, filozof. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim. Jego praca doktorska dotyczyła problemów tożsamości osobowej w filozofii analitycznej oraz zagadnienia odpowiedzialności moralnej.

Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Facebooku

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin