Warsztaty odbyły się 15 lutego 2020 r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Filozoficzna refleksja nad pojęciem szczęścia, szczęście jako temat lekcji w młodszych klasach szkoły podstawowej i techniki stymulacji myślenia twórczego to zagadnienia, które w tym miesiącu poruszaliśmy na szkoleniach z nauczycielami.

Szkolenie 1: Efemeryczne róże – gra edukacyjna na motywach „Małego Księcia”

Uczestnicy zostali zaproszeni do rozbudzenia wrodzonych zdolności do twórczego działania. W trakcie spotkania używaliśmy wyobraźni, aby stworzyć grę edukacyjną na podstawie fragmentów „Małego Księcia” A. de Saint-Exupéry’ego. Zaprezentowane ćwiczenia pomogą rozwijać myślenie strategiczne uczniów. Szkolenie prowadziła Małgorzata Kacprzykowska.

szkolenia filozoficzne
Szkolenie dla nauczycieli pt. „Efemeryczne róże – gra edukacyjna na motywach Małego Księcia”. Prowadząca: Małgorzata Kacprzykowska.

W trakcie szkolenia zostały umówione i przećwiczone następujące zagadnienia: gra jako rozrywka, geneza gier, funkcja gier, techniki stymulacji myślenia twórczego w praktyce, cechy wytworu, etapy procesu twórczego, myślenie strategiczne jako metoda rozwijająca umiejętność tworzenia gier edukacyjnych, wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy wychowawczej na przykładzie problematyki przemijania i śmierci.

szkolenia filozoficzne
Trening twórczego myślenia w trakcie szkolenia dla nauczycieli pt. „Efemeryczne róże – gra edukacyjna na motywach Małego Księcia”.

Konspekt szkolenia znajdziesz tutaj.

Bibliografia

  1. Nęcka E. Trening twórczości, Gdańsk 2008.
  2. Caillois R. Gry i ludzie, Kraków 2013.

Szkolenie 2: Racjonalne dążenie do szczęścia

Głównym celem szkolenia było rozbudowanie racjonalnej postawy w myśleniu o szczęściu. Kształtowanie podmiotowości moralnej ucznia wymaga uświadomienia wielopoziomowości szczęścia i wskazania jego błędnych interpretacji. Analiza różnych aspektów szczęścia pomaga w rozumieniu siebie i innych, czyli zwiększaniu kompetencji do życia w społeczeństwie. Szkolenie prowadził Paweł Kołodziński. Więcej informacji na temat tego szkolenia znajdziesz tutaj.

szkolenia filozoficzne dla nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli pt. „Racjonalne dążenie do szczęścia”. Prowadzący: Paweł Kołodziński

Zakres szkolenia obejmował następujące treści: odmiany pojęcia szczęścia, poziomy doznań pozytywnych: od przyjemności zmysłowej przez satysfakcję do poczucia spełnienia, szczęście krótkotrwałe i długotrwałe, subiektywne i obiektywne, krytyka szczęścia jako przeżycia, rodzaje cierpień i sposoby radzenia sobie z nimi, warunki konieczne szczęścia, szczęście jako konsekwencja sztuki życia.

Bibliografia

  1. Epikur, List do Menoikeusa (wydania różne)
  2. Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 2012
  3. Jan Galarowicz, Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1995.
  4. Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski, Etyka. Podręcznik, Gdynia 2013
  5. John Powell,  Jak kochać i być kochanym, Pelplin 1992.

Szkolenie 3: „I żyli długo i szczęśliwie”. Praca z bajką

Każdy człowiek chciałby być szczęśliwy – co to jednak oznacza? Jak odróżniać szczęście od chwilowej satysfakcji? Czy można zbudować szczęście na cudzym nieszczęściu? Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak i po co rozmawiać z dziećmi o szczęściu a także jak uczyć i pokazywać dzieciom, co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne oraz przykładowe scenariusze lekcyjne. Szkolenie prowadziła Katarzyna Ciarcińska. Więcej informacji na temat tego szkolenia znajdziesz tutaj.

szkolenie filozoficzne dla nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli pt. „I żyli długo i szczęśliwie. Praca z bajką”. Prowadząca: Katarzyna Ciarcińska.

Zakres szkolenia obejmował następujące treści: wykorzystanie bajek w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej, filozofia dla dzieci, wychowanie do wartości, rozwijanie wrażliwości etycznej i empatii uczniów, metoda Lipmana, elementy biblioterapii.

Relacja z poprzedniego szkolenia – o doświadczeniu zła

Szczęście i trening twórczego myślenia – relacja ze szkolenia w ZCDN-ie
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.