Warsztaty odbyły się 24 marca 2018r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Tematem przewodnim szkolenia było zagadnienie uważności.

Szkolenie 1: Uważność na miłość – lekcja wychowawcza z wykorzystaniem technik stymulacji myślenia twórczego

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznali się ze znaczeniem pojęcia „uważność”, doświadczyli fenomenu uważności a także mieli okazję zapoznać się ze sposobami radzenia sobie ze stresem. Przećwiczyliśmy techniki twórczego rozwiązywania problemów oraz techniki antystresowe. Zaprezentowane ćwiczenia pozwolą na aktywną pracę z uczniami podczas lekcji wychowawczej. Szkolenie prowadziła Małgorzata Kacprzykowska.

uważność

W trakcie szkolenia przede wszystkim udało nam się wykorzystać techniki stymulacji myślenia twórczego w praktyce oraz zrozumieć znaczenie pojęcia uważność. Warsztaty pozwoliły na rozbudzenie refleksji dotyczących poszukiwania nowych technik antystresowych, rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia a także doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.

uważnośćW trakcie szkolenia zostały umówione i przećwiczone następujące zagadnienia: pojęcie uważności, filary uważności, techniki antystresowe, dynamika konfliktu emocjonalnego i trudności w jego rozwiązywaniu, pozytywne i negatywne skutki konfliktów rozwiązanych  i nierozwiązanych, techniki twórczego rozwiązywania problemów w praktyce, etapy procesu twórczego.

uważność

Kreatywnie myślę, twórczo działam. Uważność na miłość (2965 pobrań)

Bibliografia

  1. Clement S. Medytacja dla początkujących, illuminati 2013.
  2. Nęcka E. Trening twórczości, Gdańsk 2008.
  3. Platon Uczta, przekład Witwicki W., Warszawa 1993.

Szkolenie 2: Uważność – psychiczne i etyczne znaczenie świadomości w pracy nauczyciela

Celem warsztatów było zbadanie i przyswojenie problematyki dotyczącej uważności. W szczególności skupiliśmy się na krytycznemu przeciwstawieniu się dwóm tendencjom dominującym współcześnie: uciekaniu od chwili bieżącej oraz traktowaniu otoczenia w sposób użytkowy. Uczestnicy zajęć zapoznali się z różnorodnymi inspiracjami dotyczącymi koncentracji na doznawanej rzeczywistości. Omówiliśmy zagadnienie wspaniałomyślności oraz oceny wartości niezależnie od osobistego interesu podmiotu. Została także przedstawiona struktura samoświadomości oraz jej psychiczne i etyczne znaczenie zarówno dla dowolnego człowieka, jak i w szczególności dla nauczyciela. Prowadzący wskazał także na pozytywny wpływ uważności na wolność podmiotu. Szkolenie prowadził Paweł Kołodziński.

Zakres szkolenia obejmował następujące treści: sens koncentracji i jej uwarunkowania, uważność jako wyostrzona świadomość psychiczna i aksjologiczna, wrażliwość na otaczające wartości jako konieczny składnik dojrzałej świadomości, uważność a wolność podmiotu, przeciwstawienie się postawie egoistycznej i utylitarystycznej wobec rzeczywistości, krytyka i uniezależnianie się od tych ideologii, które sprzyjają przedmiotowemu traktowaniu rzeczywistości, etyczne uzasadnienia i konsekwencje uważności, samoświadomość jako składnik i wsparcie uważności.

uważność

Uważność - konspekt szkolenia (176 pobrań)

Bibliografia

  1. John Powell, Jak kochać i być kochanym.
  2. Erich Fromm, O sztuce miłości.
  3. Thich Nhat Hanh, Każdy krok niesie pokój, Cisza.
  4. Paweł Kołodziński, Gospodarze własnego życia.
  5. Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja.
  6. Jacek Kuroń, Wiara i wina. Do i od komunizmu.
  7. http://www.portalyogi.pl/blog/multitasking/ 13.03.2018 r.

Relacja z poprzedniego szkolenia – o miłości

Uważność – relacja ze szkolenia w ZCDN-ie
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.