Zapraszamy do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na nasze szkolenia poświęcone nauczaniu filozofii i etyki. Warsztaty odbędą się 27 maja (sobota)! Tematem przewodnim jest szczęście. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Czekają na Was aż trzy propozycje do wyboru! Zachęcamy do zapisania się na wszystkie!

Co będzie na szkoleniach w maju? 

III/C/85 – Racjonalne dążenie do szczęścia

Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, w szczególności wychowawców, polonistów i nauczycieli etyki. Głównym celem jest rozbudowanie racjonalnej postawy w myśleniu o szczęściu. Kształtowanie podmiotowości moralnej ucznia wymaga uświadomienia wielopoziomowości szczęścia i wskazania jego błędnych interpretacji. Analiza różnych aspektów szczęścia pomaga w rozumieniu siebie i innych, czyli zwiększaniu kompetencji do życia w społeczeństwie. Celem warsztatów jest budowanie krytycyzmu wobec współczesnych stereotypów dotyczących szczęścia; w szczególności stereotypów hedonistycznych i konsumpcyjnych oraz rozwijanie sposobów myślenia sprzyjających zwiększaniu komfortu psychicznego. Omawiane będę typowe sytuacje społeczne: odporność na ich aspekty negatywne oraz wykorzystanie potencjału pozytywnego. Omówione zostaną związki pracy nad sobą z osiąganiem szczęścia. Jednocześnie uczestnicy zapoznają się ze utrwalonymi w kulturze wzorcami postępowania wobec niekorzystnych sytuacji życiowych.

Zakres: Odmiany pojęcia szczęścia. Poziomy doznań pozytywnych: od przyjemności zmysłowej przez satysfakcję do poczucia spełnienia. Szczęście krótkotrwałe i długotrwałe, subiektywne i obiektywne. Krytyka szczęścia jako przeżycia. Rodzaje cierpień i sposoby radzenia sobie z nimi. Warunki konieczne szczęścia. Szczęście jako konsekwencja sztuki życia.

Szkolenie poprowadzi Paweł Kołodziński – filozof, nauczyciel dyplomowany, ukończył dwukrotnie studia podyplomowe z zakresu edukacji filozoficznej. Nauczyciel przedmiotów filozofia i etyka. Wieloletni konsultant i doradca metodyczny w zakresie edukacji filozoficznej, autor i realizator różnorodnych form doskonalenia nauczycieli. Autor podręcznika do etyki wydanego przez Wydawnictwo Operon.

Termin: 27 maja 2017 roku (godz. 9.00–10.30), ZCDN

Forma bezpłatna

III/C/83„I żyli długo i szczęśliwie”. Praca z bajką

Każdy człowiek chciałby być szczęśliwy – co to jednak oznacza? Jak odróżniać szczęście od chwilowej satysfakcji? Czy można zbudować szczęście na cudzym nieszczęściu? Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak i po co rozmawiać z dziećmi o szczęściu. Dowiedzą się także, jak uczyć i pokazywać dzieciom, co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem. Materiałem do pracy będą bajki i baśnie, które można wykorzystać jako narzędzie wychowawczo-dydaktyczne – zarówno podczas lekcji wychowawczych, jak i podczas zajęć z etyki i filozofii. Bajki nie tylko pomagają nauczycielom wprowadzać młodszego ucznia w świat wartości, ale również poszerzają jego wiedzę i pozwalają odnieść się do posiadanych już doświadczeń. Podczas warsztatów zaprezentowana zostanie metoda pracy z bajką stanowiąca połączenie metody Lipmana (P4C) z elementami biblioterapii. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w warsztatach, materiały informacyjne oraz przykładowe scenariusze lekcyjne.

Zakres: Wykorzystanie bajek w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej. Filozofia dla dzieci. Lekcje etyki. Lekcje wychowawcze. Wychowanie do wartości. Rozwijanie wrażliwości etycznej i empatii uczniów. Metoda Lipmana. Elementy biblioterapii.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Ciarcińska – filozofka, autorka licznych przekładów literackich, nauczycielka etyki oraz działaczka społeczna. Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie w Leuven. Przewodnicząca Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego.

Termin: 27 maja 2017 roku (godz. 10.45-12.15), ZCDN

Forma bezpłatna

III/C/84O sztuce szczęścia – techniki stymulacji myślenia twórczego na lekcji wychowawczej

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję użyć swojej wyobraźni, aby napędzać nią swoich uczniów podczas lekcji wychowawczej. Pozwoli to uczniom odkryć wielość rozwiązań i  przełamać bariery komunikacyjne. A wszystko to – w duchu hygge, duńskiej sztuki szczęścia.

Zakres: Twórczość a kreatywność. Techniki stymulacji myślenia twórczego w praktyce. Cechy wytworu. Etapy procesu twórczego. Myślenie dywergencyjne jako metoda rozwijająca  motywację do współdziałania grupie.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Kacprzykowska – magister filozofii (UMK) i filologii polskiej (US), od 15 lat uczy filozofii i etyki w gimnazjum, autorka programów nauczania, takich jak: Edukacja filozoficzna. Program nauczania filozofii w klasie III gimnazjum, Edukacja etyczna, Program nauczania etyki w gimnazjum, Zosia w krainie myśli. Zabawy filozoficzne dla sześciolatków, sekretarz Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego, entuzjastka i propagatorka metod nauczania Destination Imagination (trener DI).

Termin: 27 maja 2017 roku (godz. 12:30–15.00), ZCDN

Forma bezpłatna

Jak zapisać się na nasze szkolenia?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń ZCDN-u. Wystarczy wejść na stronę wybranego szkolenia, kliknąć „zapisz się” i wypełnić formularz zgłoszenia:

  • III/C/85 – „Racjonalne dążenie do szczęścia”,

  • III/C/83 – „I żyli długo i szczęśliwie. Praca z bajką”,

  • III/C/84 – „O sztuce szczęścia – techniki stymulacji myślenia twórczego na lekcji wychowawczej”.

Serdecznie zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach odbywających się w ZCDN-ie.

szkolenia w ZCDN-ie

Czym jest szczęście? Szkolenia w ZCDN-ie 27 maja 2017
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.