Kiedy:
24 Marzec 2018@09:00 – 14:45
2018-03-24T09:00:00+01:00
2018-03-24T14:45:00+01:00
Gdzie:
Gen. J. Sowińskiego 68
Szczecin
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Koszty:
Bez opłat

Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne szkolenia, których tematem przewodnim jest uważność. Prowadzi Małgorzata Kacprzykowska i Paweł Kołodziński. Więcej informacji na naszej stronie.

III/C/143 – Uważność na miłość – lekcja wychowawcza z wykorzystaniem technik stymulacji myślenia twórczego

W trakcie warsztatu uczestnicy nie tylko doświadczą fenomenu uważności, ale wrócą do wspomnień miłości młodzieńczej. Będą mieli oni również okazję przećwiczyć techniki twórczego rozwiązywania dylematów miłosnych. Zaprezentowane ćwiczenia pozwolą na aktywną pracę z uczniami podczas lekcji wychowawczej.

Zakres: Filary uważności. Fenomen miłości młodzieńczej. Rodzaje miłości wg Platona. Dynamika konfliktu emocjonalnego i trudności w jego rozwiązywaniu. Pozytywne i negatywne skutki konfliktów rozwiązanych  i nierozwiązanych. Techniki twórczego rozwiązywania problemów w praktyce. Etapy procesu twórczego.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Kacprzykowska – magister filozofii (UMK) i filologii polskiej (US), od 15 lat uczy filozofii i etyki w gimnazjum, autorka programów nauczania, takich jak: Edukacja filozoficzna. Program nauczania filozofii w klasie III gimnazjum; Edukacja etyczna. Program nauczania etyki w gimnazjum;Zosia w krainie myśli. Zabawy filozoficzne dla sześciolatków. Sekretarz Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego, entuzjastka i propagatorka metod nauczania Destination Imagination (trener DI).

III/C/144 – Uważność – psychiczne i etyczne znaczenie świadomości w pracy nauczyciela

Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli szkół różnych szczebli, w szczególności wychowawców, polonistów i nauczycieli etyki. Celem warsztatów jest zbadanie i przyswojenie problematyki dotyczącej uważności. W szczególności chodzi o krytyczne przeciwstawienie się dwóm tendencjom dominującym współcześnie: uciekaniu od chwili bieżącej oraz traktowaniu otoczenia w sposób użytkowy. Uczestnicy zajęć zapoznają się z różnorodnymi inspiracjami dotyczącymi koncentracji na doznawanej rzeczywistości. Chodzi przede wszystkim o wspaniałomyślność – ocenianie wartości będących w zasięgu niezależnie od osobistego interesu podmiotu. Również zostanie ukazana struktura samoświadomości oraz jej psychiczne i etyczne znaczenie – zarówno dla dowolnego człowieka, jak i w szczególności dla nauczyciela. Zostanie odsłonięty pozytywny wpływ uważności na wolność podmiotu.

Zakres: Sens koncentracji i jej uwarunkowania. Uważność jako wyostrzona świadomość psychiczna i aksjologiczna. Wrażliwość na otaczające wartości – konieczny składnik dojrzałej świadomości. Uważność a wolność podmiotu. Przeciwstawienie się postawie egoistycznej i utylitarystycznej wobec rzeczywistości. Krytyka i uniezależnianie się od tych ideologii, które sprzyjają przedmiotowemu traktowaniu rzeczywistości. Etyczne uzasadnienia i konsekwencje uważności. Samoświadomość jako składnik i wsparcie uważności.

Zajęcia poprowadzi Paweł Kołodziński – filozof, nauczyciel dyplomowany, ukończył dwukrotnie studia podyplomowe z zakresu edukacji filozoficznej. Nauczyciel przedmiotów filozofia i etyka. Wieloletni konsultant i doradca metodyczny w zakresie edukacji filozoficznej, autor i realizator różnorodnych form doskonalenia nauczycieli. Autor podręcznika do etyki wydanego przez Wydawnictwo Operon.

Uważność. Szkolenia dla nauczycieli

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.