W tym dziale znajdują się scenariusze lekcji etyki i filozofii dla gimnazjum – do wykorzystania również na języku polskim, religii, wiedzy o społeczeństwie czy godzinie wychowawczej.

scenariusze lekcji dla gimnazjum

Autorką scenariuszy jest Małgorzata Kacprzykowska – mgr filozofii UMK i mgr filologii polskiej US, od 15 lat uczy filozofii i etyki w gimnazjum, autorka programów nauczania, m. in. „Edukacja filozoficzna. Program nauczania filozofii w klasie III gimnazjum”, „Edukacja etyczna. Program nauczania etyki w gimnazjum”, „Zosia w krainie myśli. Zabawy filozoficzne dla sześciolatków”, sekretarz Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego, entuzjastka i propagatorka metod nauczania Destination Imagination.

 

Scenariusze lekcji etyki i filozofii dla gimnazjum – wprowadzenie do filozofii

Filozofia to... Próba definicji terminu (814 pobrań)

kluczowe pojęcia: filozof, filozofia, filozofowanie

Aforyzm - miniatura filozoficzna (592 pobrania)

kluczowe pojęcia: aforyzm

Dlaczego Grecy stworzyli filozofię? (612 pobrań)

kluczowe pojęcia: przednaukowy obraz świata, naukowy obraz świata, kultura śródziemnomorska

Dlaczego zadajemy pytania? (733 pobrania)

kluczowe pojęcia: filozofowie przyrody, metafizyka, epistemologia, logika, etyka, estetyka

Scenariusze lekcji etyki i filozofii dla gimnazjum – ontologia

Czy elfy istnieją realnie? (655 pobrań)

kluczowe pojęcia: Arystoteles, byt realny, byt nierealny, „dziesięć kategorii rzeczy”

Co powoduje skutek? (532 pobrania)

kluczowe pojęcia: Arystoteles, przyczyna, skutek.

Skąd bierze się zło? (802 pobrania)

kluczowe pojęcia: św. Augustyn, zło moralne, zło naturalne, teodycea.

Czy miłość jest idealna? (680 pobrań)

kluczowe pojęcia: amor, amicitia, caritas, miłość, Platon

W jaskini rzeczy - trening twórczego myślenia (715 pobrań)

kluczowe pojęcia: wyobraźnia, techniki stymulacji myślenia twórczego, jaskinia Platona

Scenariusze lekcji etyki i filozofii dla gimnazjum – etyka

Czym jest etyka? (1258 pobrań)

kluczowe pojęcia: etyka, etyk, myślenie etyczne, problemy etyczne

W poszukiwaniu kryteriów moralnych (996 pobrań)

kluczowe pojęcia: emotywizm, intuicjonizm, moralność, zasada moralna Kanta, zasada użyteczności, zasada zgodności z naturą

Dlaczego powinienem być moralny? (1202 pobrania)

kluczowe pojęcia: moralność, moralny, odpowiedzialność moralna, reguły moralne

Kogo i dlaczego naśladujemy? (1286 pobrań)

kluczowe pojęcia: naśladownictwo, wzór osobowy

W poszukiwaniu praw dziecka – fragmenty Folwarku zwierzęcego George’a Orwella (800 pobrań)

kluczowe pojęcia: Światowa Konwencja Praw Dziecka, prawa dziecka

Prawa zwierząt (693 pobrania)

kluczowe pojęcia: postawa absolutnego przyzwolenia, postawa pragmatyczna, prawa zwierząt

Gaja - życie bez ludzi (736 pobrań)

kluczowe pojęcia: Gaja, ekologia, ekohumanizm

Stereotyp kobiety w środkach masowego przekazu (727 pobrań)

kluczowe pojęcia: stereotyp, typowy wizerunek kobiety, środki masowego przekazu

Archetyp kobiety i mężczyzny (768 pobrań)

kluczowe pojęcia: archetyp, archetyp kobiety, archetyp mężczyzny

Udane negocjacje z rodzicami – techniki stymulacji twórczego rozwiązywania problemów (1020 pobrań)

kluczowe pojęcia: kreatywność, rozwiązywanie problemów, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

O sztuce szczęścia. Hygge – harmonia współdziałania (945 pobrań)

kluczowe pojęcia: hygge, kreatywność, szczęście, techniki stymulacji twórczego myślenia

Kreatywnie myślę, twórczo działam. Uważność na miłość (810 pobrań)

kluczowe pojęcia: uważność, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

Stowarzyszenie na Facebooku

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin