Zapraszamy do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na nasze szkolenia poświęcone nauczaniu filozofii i etyki. Warsztaty odbędą się 25 listopada (sobota)! Tematem przewodnim jest przemijanie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Czekają na Was dwie propozycje do wyboru! Zachęcamy do zapisania się na wszystkie!

Przemijanie. O czym będziemy rozmawiać?

III/C/113 – Efemeryczne róże. Gra edukacyjna na motywach Małego Księcia

Zaprezentowane ćwiczenia rozwiną myślenie strategiczne uczniów oraz posłużą za bodziec do rozważań na tematy takie jak śmierć i przemijanie. Uczestnicy zostaną zaproszeni do rozbudzenia wrodzonych zdolności do twórczego działania. W trakcie spotkania użyjemy wyobraźni, aby stworzyć grę edukacyjną na podstawie fragmentów Małego Księcia A. de Saint-Exupéry’ego.

Zakres: Gra jako rozrywka. Geneza gier. Funkcja gier. Techniki stymulacji myślenia twórczego w praktyce. Cechy wytworu. Etapy procesu twórczego. Myślenie strategiczne jako metoda rozwijająca umiejętność tworzenia gier edukacyjnych. Wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy wychowawczej na przykładzie problematyki przemijania i śmierci.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Kacprzykowska – magister filozofii (UMK) i filologii polskiej (US), od 15 lat uczy filozofii i etyki w gimnazjum, autorka programów nauczania, takich jak: Edukacja filozoficzna. Program nauczania filozofii w klasie III gimnazjumEdukacja etycznaProgram nauczania etyki w gimnazjumZosia w krainie myśli. Zabawy filozoficzne dla sześciolatków. Sekretarz Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Filozoficznego, entuzjastka i propagatorka metod nauczania Destination Imagination (trener DI).

Termin i miejsce:
25 listopada 2017, godz. 9.00–11.30
ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala 120

 III/C/114 – Przemijanie. Kształtowanie racjonalnej postawy ucznia wobec cierpienia i śmierci

Celem warsztatów jest rozbudowanie racjonalnej postawy będącej stawieniem czoła lękom dotyczącym przemijania i śmierci. Należy oswoić różnorodne aspekty cierpienia i śmierci, przeciwstawić się powierzchownemu i hedonistycznemu podejściu kultury masowej do tych kwestii. Chodzi także o kształtowanie postawy koncentracji na teraźniejszości; ukazanie różnorodnych inspiracji pomagających znaleźć optymalny stosunek do zmiany, jaka nieuchronnie następuje. Jednocześnie dążymy do intelektualnego ujęcia tożsamości jako czynnika stałego wśród zmienności cech i wydarzeń. Szukamy zakorzenienia pomagającego zachować równowagę w wysoce niestabilnym świecie.

Zakres: Pojęcie przemijania w wymiarze indywidualnym i społecznym. Składniki myślenia o śmierci. Postawy wobec nieuchronności starzenia i śmierci. Kulturowe wzorce radzenia sobie z przemijaniem. Stosunek do dziedzictwa przeszłości jako podstawa dobroczynnego zakorzenienia. Polemika z tymczasowością i technokratyzmem współczesnego podejścia do życia. Pogodzenie postawy aktywistycznej i refleksyjnej. Rozumny stosunek do przemijania i śmierci jako konieczny składnik sztuki życia. Nieusuwalność cierpienia i sposoby radzenia sobie z tym problemem.

Zajęcia poprowadzi Paweł Kołodziński – filozof, nauczyciel dyplomowany, ukończył dwukrotnie studia podyplomowe z zakresu edukacji filozoficznej. Nauczyciel przedmiotów filozofia i etyka. Wieloletni konsultant i doradca metodyczny w zakresie edukacji filozoficznej, autor i realizator różnorodnych form doskonalenia nauczycieli. Autor podręcznika do etyki wydanego przez Wydawnictwo Operon.

Termin i miejsce:
25 listopada 2017 roku, godz. 11.45–14.00
ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala 120

Jak zapisać się na nasze szkolenia?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń ZCDN-u. Wystarczy wejść na stronę wybranego szkolenia, kliknąć „zapisz się” i wypełnić formularz zgłoszenia:

  • IIII/C/113 – „Efemeryczne róże – gra edukacyjna na motywach Małego Księcia”,
  • IIII/C/114 – „Przemijanie – kształtowanie racjonalnej postawy ucznia wobec cierpienia i śmierci”.

Liczba miejsc ograniczona – o zakwalifikowaniu się do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach odbywających się w ZCDN-ie.

szkolenia w ZCDN-ie

Przemijanie. Szkolenia w ZCDN-ie 25 listopada 2017
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.