Warsztaty odbyły się 25 listopada 2017r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Tematem przewodnim szkolenia było zagadnienie przemijania.

Szkolenie 1: Efemeryczne róże. Gra edukacyjna na motywach Małego Księcia

Uznając, że człowieka najbardziej dotyka jego własne przemijanie, co można zrobić, aby zatrzymać czas w chwilach najszczęśliwszych? Propozycją prowadzącej była zabawa, gra. Nie jeden z nas zapomniał o „bożym świecie”, o tym, co mu dolega, co czuje, gdy zdobywał kolejny poziom w grze czy kupował nieruchomość w wirtualnym świecie. Zabawa nie tylko rozwija nasz rozum, emocje i zmysły, ale stwarza również bezpieczną przestrzeń, w której uczestnicy mogą ujawnić swoje zasoby i możliwości.

przemijanieWarsztat prezentował metody, które angażują uczniów nie tylko w proces poznawczy treści lektury, ale również zachęcają do poszukiwania najlepszych warunków, aby stworzyć odpowiednią grę edukacyjną. Uczestnicy zajęć tworząc drużynę, prezentowali efekty pracy opartej na udziale wyobraźni i przyjemności.

przemijanieUżycie technik stymulacji myślenia twórczego w praktyce, doskonalenie umiejętności definiowania pojęcia gry, stworzenie scenariusza gry edukacyjnej, wdrażanie do rozwijania wyobraźni oraz zachęta do współdziałania w grupie – to cele, które zostały zrealizowane podczas warsztatu.

przemijanie[download id=”1482″]

Bibliografia

 1. Nęcka E. Trening twórczości, Gdańsk 2008.
 2. Caillois R. Gry i ludzie, Kraków 2013.

Szkolenie 2: Przemijanie. Kształtowanie racjonalnej postawy ucznia wobec cierpienia i śmierci

Omawialiśmy problemy związane z przeżywaniem przemijania życia i jego nieuchronnego kresu. Warto w tym celu przemyśleć sens życia i właściwą hierarchię ważności. Racjonalnemu podejściu w tej kwestii sprzyja pogodzenie się z nieuchronnością przemijania i zapanowanie nad łapczywością korzystania z życia. Wymaga to odwagi i rozwagi jednocześnie, aby dobrze wykorzystać dany nam czas. W związku z tym potrzebna jest niezależność od kultury masowej oraz instynktu samozachowawczego, co pomaga właściwie zhierarchizować działania.

przemijanieWażne jest, by nie tchórzyć przed śmiercią, pamiętać, że biologiczna egzystencja z natury nie jest najważniejsza dla człowieka. Dorobek cywilizacji podsuwa nam odpowiednie postawy: odwagę, wewnętrzny spokój, umiejętność hierarchizowania zadań i koncentracji na przeżywanych wydarzeniach. Intelektualny i uczuciowy dystans do przemijania własnego oraz innych ludzi chroni przed ucieczkowymi postawami i sprzyja podjęciu odpowiedzialności za swoje życie.

przemijanie[download id=”1485″]

Bibliografia

 1. B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. I, przeł. Zygmunt Glinka, Warszawa 1966.
 2. T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych, O życiu, o śmierci, Kraków 1995.
 3. Frederick Copleston, Historia filozofii, T. I Grecja i Rzym, przeł. Henryk Bednarek, Warszawa 1998.
 4. Chrystian Chabanis, Śmierć, kres czy początek?, przeł. Anna Danuta Tauszyńska, Warszawa 1987.
 5. Jacek Filek, Ponura twarz Kaina, w: Filozofia jako etyka, Kraków 2001.
 6. Tadeusz Kobierzycki, Człowiek w szpitalu – Pacjent i lekarz, http://dezintegracja.pl/czlowiek-w-szpitalu-pacjent-i-lekarz/ 22.11.2017.
 7. Marek Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M Reiter, w: Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, Warszawa 1970.
 8. Jan Szczepański, Sprawy ludzkie, Rozdział Śmierć, Warszawa 1980.
 9. Thich Nhat Hanh, Cisza, przeł. Jerzy Paweł Listwan, Warszawa 2016.
 10. Ken Wilber, Śmiertelni nieśmiertelni, przeł. Anna Możdżyńska, Warszawa 2007.
 11. Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża, przeł. Barbara Grzegorzewska, Kraków 2004.
 12. Paweł Kołodziński, Odpowiedzieć Nieodwracalnemu, http://generhum.pl/2017/11/01/smierc-odpowiedziec-nieodwracalnemu/.

Relacja z poprzedniego szkolenia – o konsumpcjonizmie

Przemijanie – relacja ze szkolenia w ZCDN-ie
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin

Komentarz do “Przemijanie – relacja ze szkolenia w ZCDN-ie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.