1. CZY ELFY ISTNIEJĄ REALNIE?

kluczowe pojęcia: Arystoteles, byt realny, byt nierealny, „dziesięć kategorii rzeczy”

2. CO POWODUJE SKUTEK?

kluczowe pojęcia: Arystoteles, przyczyna, skutek.

3.  SKĄD BIERZE SIĘ ZŁO?

kluczowe pojęcia: św. Augustyn, zło moralne, zło naturalne, teodycea.

4. CZY MIŁOŚĆ JEST IDEALNA?

kluczowe pojęcia: amor, amicitia, caritas, miłość, Platon

5. W jaskini rzeczy – trening twórczego myślenia

kluczowe pojęcia: wyobraźnia, techniki stymulacji myślenia twórczego, jaskinia Platona