Przewodnicząca: Magdalena Milena Jakubiak

Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Kacprzykowska

Skarbnik: Artur Kosecki

Sekretarz: Katarzyna Ciarcińska

Komisja rewizyjna: Anna Czapska

Komisja rewizyjna: Paweł Kołodziński

Komisja rewizyjna: Maciej Witek

Adam Ciarciński

Marek Pawłowski

Paweł Rozwadowski

Katarzyna Strzelczyk