Przewodnicząca: Magdalena Milena Jakubiak

Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Kacprzykowska

Skarbnik: Artur Kosecki

Sekretarz: Katarzyna Ciarcińska

Komisja rewizyjna: Anna Czapska

Komisja rewizyjna: Paweł Kołodziński

Komisja rewizyjna: Maciej Witek

Adam Ciarciński

Sławomir Osiński

Mirosława Piaskowska – Majzel

Marek Pawłowski

Paweł Rozwadowski

Katarzyna Strzelczyk

Facebooktwittergoogle_plus