Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2016 roku (numer KRS: 0000621841). Nasz zespół tworzą nauczyciele, dydaktycy, filozofowie oraz etycy z wykształcenia i z pasji. Naszym zadaniem jest wsparcie naukowe i dydaktyczne nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach z właśnie tych dziedzin (tj. filozofii, kognitywistyki, etyki) lub zawierających ich elementy. Liczymy na wspólną wymianę doświadczeń i pomysłów, aby nauka filozofii i etyki okazała się dla naszych uczniów inspirującą przygodą. Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia Generator Myśli Humanistycznej oraz ulotką.

Jakie są nasze cele?

 • podniesienie kultury komunikacyjnej i argumentacyjnej w życiu społecznym,
 • integracja środowiska humanistycznego,
 • popularyzacja dorobku nauk humanistycznych,
 • popularyzacja innowacyjnych metod nauczania filozofii i etyki.

Jak będziemy te cele realizować?

 • organizacja spotkań popularyzujących naukę: wystaw, wykładów, paneli tematycznych,
 • współpraca z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą,
 • członkostwo w odpowiednich organizacjach międzynarodowych,
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
 • organizacja dla swoich członków wyjazdów krajowych i zagranicznych, naukowych i studialnych oraz praktyk,
 • inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami w kraju i za granicą.

Zadania na rok szkolny 2016/2017:

 • stworzenie darmowej bazy materiałów dydaktycznych,
 • organizacja warsztatów dla nauczycieli odbywających się raz w miesiącu od października do kwietnia,
 • organizacja Dni Filozoficznych w maju 2017 roku.