Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2016 roku (numer KRS: 0000621841). Nasz zespół tworzą nauczyciele, dydaktycy, filozofowie oraz etycy z wykształcenia i z pasji. Naszym zadaniem jest wsparcie naukowe i dydaktyczne nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z właśnie tych dziedzin (tj. filozofii, kognitywistyki, etyki) lub zawierających ich elementy. Liczymy na wspólną wymianę doświadczeń i pomysłów, aby nauka filozofii i etyki okazała się dla naszych uczniów inspirującą przygodą. Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia Generator Myśli Humanistycznej.

Jakie są nasze cele?

  • podniesienie kultury komunikacyjnej i argumentacyjnej w życiu społecznym,
  • integracja środowiska humanistycznego,
  • popularyzacja dorobku nauk humanistycznych,
  • popularyzacja innowacyjnych metod nauczania filozofii i etyki.
Facebooktwittergoogle_plus