Wróciliśmy po wakacjach ze szkoleniami dla nauczycieli! Warsztaty odbyły się 28 października 2017r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Tematem przewodnim powakacyjnego szkolenia był konsumpcjonizm.

Szkolenie 1: Konsumpcjonizm. Kształtowanie niezależności od kultury masowej i wolności ucznia w świecie współczesnym

Analizowaliśmy postawy związane z konsumpcjonizmem: hedonizm, indywidualizm i konformizm uczestników stylu życia, który można także nazwać shopoholizmem czy oniomanią. Rozważaliśmy potrzeby zarówno sprzyjające postawie konsumpcyjnej, jak i potrzeby indukowane przez nacisk producentów oraz usługodawców. Ważne są także skutki tego trybu życia: uzależnienie od wytworów przemysłu środków konsumpcji, niesamodzielność w dokonywaniu wyborów oraz nieracjonalność wydatków prowadząca do zadłużenia.

konsumpcjonizm

Wskazywaliśmy na znaczenie krytycyzmu w myśleniu o swoim stylu życia. Pomocne były inspiracje płynące z dorobku filozofii i psychologii: od cyników (mnogość potrzeb unieszczęśliwiająca ludzi), przez Epikura (znaczenie sztuki korzystania z przyjemności prostych) aż do Freuda (zasada rzeczywistości). Odkrywaliśmy ślepy zaułek hedonizmu – traktowania przyjemności zmysłowych jako samoistnego celu aktywności. Mnogość wskazówek myślicieli prowadzi do uświadomienia sobie wagi samodzielnego myślenia jako obrony przed niewolnictwem ulegania kulturze hedonistycznej i materialistycznej.

konsumpcjonizm

[download id=”1445″]

Bibliografia

 1. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 2. E. Fromm, Mieć czy być, przeł. Jan Karłowski, Poznań 1999.
 3. A. Kwiatek, M. Worwąg, Podróż po historii filozofii. Starożytność, Warszawa 1997.
 4. M. Spitzer, Cyfrowa demencja, przeł. Andrzej Lipiński, Słupsk 2013.
 5. M. Wieczorkiewicz, Hedonizm współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2008/2008_02_wieczorkowska_161_169.pdf.

Szkolenie 2: Narzędzia do twórczego rozwiązywania problemów na lekcji wychowawczej. Nowe środki konsumpcji jako spektakl implozji 

Szkolenia są częścią cyklu „Kreatywnie myślę, twórczo działam”. Uczestnicy zajęć szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie tylko chcemy kupować, ale chcemy coraz więcej. Poznając mechanizm działania nowych środków konsumpcji, nauczyciele definiowali pojęcie hiperkonsumpcjonizmu jako spektaklu implozji czasowej i przestrzennej. W trakcie spotkania nie tylko rozbudzaliśmy nasze refleksje dotyczące sposobów konsumowania, zostały też zaprezentowane techniki stymulacji myślenia twórczego, które pobudzają aktywność poznawczą uczniów, zachęcają ich do poszukiwania niecodziennych, niezwykłych i oryginalnych rozwiązań. Budują one również skuteczną komunikację, która wyzwala w uczestnikach zajęć potencjał możliwości, z których zwykle nie zdawali sobie oni sprawy.

konsumpcjonizmĆwiczenia zaprezentowane podczas spotkania bazowały na koncepcji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego), które zakłada, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. To zachęca uczniów do podejmowania aktywności twórczej, która zwiększa poczucie własnej wartości i przełamuje bariery komunikacyjne. Nauczyciele podczas zajęć mogli przećwiczyć techniki stymulacji myślenia twórczego oparte na pomysłach Edwarda Nęckiego (Trening twórczości):

 • analogia,
 • przyjmowanie perspektyw,
 • szukanie rozwiązań w kategoriach,
 • krytyka i obrona obiektu,
 • metoda skojarzenia,
 • porównanie, łączenie,
 • „koło myśli niedokończonych”,
 • budowanie metafor,
 • drama.

konsumpcjonizmNa koniec uczestnicy stworzyli, używając wyobraźni, przedstawienie. Zaprezentowane improwizacje pozwoliły na szybką ewaluację warsztatu. Wszyscy pobudzeni do aktywności zostali „wciągnięci” w proces twórczego działania i świadomego konsumowania.

konsumpcjonizm[download id=”1448″]

Bibliografia

 1. Nęcka E. Psychologia twórczości, Sopot 2016.
 2. Nęcka E. Trening twórczości, Gdańsk 2008.
 3. Ritzer G. Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2012.

Relacja z poprzedniego szkolenia – o szczęściu

Konsumpcjonizm – relacja ze szkolenia w ZCDN-ie
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.