Etyka w gimnazjum: zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami lekcji, które można wykorzystać na takich przedmiotach jak etyka, godzina wychowawcza, wiedza o społeczeństwie, język polski.

1. Czym jest etyka?

kluczowe pojęcia: etyka, etyk, myślenie etyczne, problemy etyczne

2. W poszukiwaniu kryteriów moralnych

kluczowe pojęcia: emotywizm, intuicjonizm, moralność, zasada moralna Kanta, zasada użyteczności, zasada zgodności z naturą

3. Dlaczego powinienem być moralny?

kluczowe pojęcia: moralność, moralny, odpowiedzialność moralna, reguły moralne

4. Kogo i dlaczego naśladujemy?

kluczowe pojęcia: naśladownictwo, wzór osobowy

5. W poszukiwaniu praw dziecka – fragmenty Folwarku zwierzęcego George’a Orwella

kluczowe pojęcia: Światowa Konwencja Praw Dziecka, prawa dziecka

6. Prawa zwierząt

kluczowe pojęcia: postawa absolutnego przyzwolenia, postawa pragmatyczna, prawa zwierząt

7. GAJA – ŻYCIE BEZ LUDZI

kluczowe pojęcia: Gaja, ekologia, ekohumanizm

8. Stereotyp kobiety w środkach masowego przekazu

kluczowe pojęcia: stereotyp, typowy wizerunek kobiety, środki masowego przekazu

9. Archetyp kobiety i mężczyzny

kluczowe pojęcia: archetyp, archetyp kobiety, archetyp mężczyzny

10. Udane negocjacje z rodzicami – techniki stymulacji twórczego rozwiązywania problemów

kluczowe pojęcia: kreatywność, rozwiązywanie problemów, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna